GRATOWANIE I OBUSTRONNE ZAOKRĄGLANIE KRAWĘDZI

Stacja gatowania

Rolka kontaktowa z pasem ściernym, w celu usuwaniu większego gratu z górnej strony materiału.

Dwustronne zaokrąglanie krawędzi

Górny i dolny pas poprzecznego zestawu ściernic, by w jednym przejściu wykonać pracę na obu stronach materiału.

Możliwość obróbki małych elementów

Gratowanie i zaokrąglanie krawędzi małych elementów, z jednej strony o wymiarach od 50x50mm.
Automatyczny system powrotu części tak by załadunek oraz sprawdzenie jakości części powrotnych mógł być wykonywany przez jedną osobę.

Easy Maintenance

All mechanical elements and main units are easy to access, to clean and for service. Optimized connections for high extraction efficiency. It also features a conveyor belt cleaning brush.

Wyślij plik ( .pdf, .jpg : max rozmiar 10MB)


Share this post